กฎหมายขายฝากจำนอง

จำนอง คืออะไร?

การจำนอง ไม่ว่าจะเป็นอสังหาประเภทใดก็ตาม ทั้งการจำนองที่ดิน จำนองบ้าน จำนองคอนโด นั้นจะถือว่าเป็นการทำนิติกรรมสัญญาในอีกรูปแบบหนึ่ง

Recent Comments

  Archives

  Recent Comments

   Archives

   Recent Comments

    Archives